Jaanika Andersoni avalik loeng "Vanakreeka keraamika"

Reedel, 23. juulil on Vabal Akadeemial taaskord külas kunstiajaloolane ja klassikaline filoloog Jaanika Anderson. Seekordses loengus tuleb juttu vanakreeka keraamikast.
Suurel hulgal säilinud antiikaja keraamilised anumad annavad väärtuslikku infot inimtegevuse kohta minevikus. Esimeses vanakreeka keraamika loengus räägib Jaanika Anderson lähemalt antiikaja keraamiliste anumate valmistamise tehnoloogiast, stiilidest ja kasutusvaldkondadest.
Loeng toimub 23. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikoja saalis (Jakobi 41). Loengut kannab üle ka Postimees.
Loe lisaks

Kristel Siitam-Nyiri avalik loeng "Suured sulid tõllas, väikesed võllas – kas karistusõigus saab olla õiglane?"

Fotol: Kristel Siitam-Nyiri. Allikas: EPPO.
Sellel reedel, 16. juulil on Vabal Akadeemial külas Euroopa prokurör Kristel Siitam-Nyiri, kelle loengus tuleb juttu karistuspoliitikast meil ja mujal, ühiskondlikest ootusest ja tegelikkusest, karistuspoliitika muutumisest ajas, valgekraekuritegevusest jms. Moodsamas võtmes ka sellest, kas masin oleks parem õigusemõistja kui inimene ning pisut sellestki, kuidas moos kommi sisse saab ehk kuidas sünnib (karistus)õigus.
Loeng toimub 16. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikojas (Jakobi 41). Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Alar Laatsi avalik loeng "Jeruusalemmast Ateenasse ja tagasi"

9. juulil peab Vabas Akadeemias ettekande Alar Laats.
Loengul käsitletakse vene-juudi filosoofi Lev Šestovi ning tema peateost „Ateena ja Jeruusalemm.“ Suur osa Kiievist sündinud filosoofi kirjanduslikust tegevusest leidis aset paguluses Pariisis. Jeruusalemm ja Ateena on tema jaoks sümboliteks, mis esindavad kahte täiesti erinevat ideed Jumalast, inimesest ja maailmast. Kuigi Šestovi on vene filosoofiamaastikul kõrgelt hinnatud, jäi ta siin üksiklaseks. 20. sajandil oli ta enam tuntud prantsuse ja saksa keeleruumis.
Loeng toimub 9. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikoja saalis (Jakobi 41). Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Algab suvekursus vanakreeka religioonist

7. juulil algab sellesuvine kursus vanakreeka religioonist.
Elo-Mall Toometi seekordse suvekursuse eesmärgiks on anda esmane ülevaade sellest, millist rolli mängis religioon klassikalise Antiik-Kreeka ühiskonnas, nii inimeste igapäevaelus kui linnriigi poliitilises korralduses. Juuli ja augusti jooksul toimub kokku kaheksa loengut, mille käigus kajastatakse Antiik-Kreeka pühamuid ning seal läbi viidud rituaale, jumalaid ja kangelasi ning nende austamist, kultusmüüte ja nii üksikisiku kui perekonna ja kogukonna religioossust, samuti religiooni laiemat tähtsust klassikalises Kreeka kultuuris. Tähelepanu all on ka erinevad eesti keelde tõlgitud Kreeka tekstid ning see, kuidas religioosne temaatika neis väljendub. Kursus toimub loenguvormis, kuid iga teema juures on huvilistel võimalus ka aruteluks.
Loengud toimuvad alates 7. juulist kolmapäeviti kell 16 Tartu Katoliku hariduskeskuses (Jakobi 41). Osalemissoovist palun andke teada info@vabaakadeemia.ee.
Loe lisaks

Mati Martini avalik loeng "Mardikad"

2. juulil on Vabal Akadeemial taaskord külas entomoloog Mati Martin, kes seekord räägib lähemalt mardikatest.
Mardikalised on kõige arvukam putukaselts ja torkab silma oma teistest erineva välimuse poolest. Mardikate hulka kuuluvad liigid, kes on ühed suurimad putukate hulgas, samas leidub nende hulgas ka liike, kes oma mõõtmetelt on võrreldavad pisimate putukatega üldse. See tohutu mardikate armaada vajab toitu ja sobivat elupaika. Nii nagu looduses ikka, ongi iga liik leidnud endale vastava elupaiga ja toidulaua. Kuidas see on võimalik, saab loengut kuulates veidi selgemaks.
Loeng toimub reedel, 2. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses (Jakobi 41). Loengut saab kuulata nii koha peal kui ka Postimehe otseülekande vahendusel.
Loe lisaks

Arhiiv