Peeter Koppeli avalik loeng "Majandus pärast tervishoiukriisi"

Reedel, 7. augustil kell 18.15 peab Vabas Akadeemias majandusalase loengu Peeter Koppel. Seekord on fookuses majandus pärast tervishoiukriisi.
Kuna praegustel põlvkondadel puudub kogemus globaalse tervishoiukriisi poolt põhjustatud inimtekkelisest majanduskriisist, siis on majandus hetkel äärmiselt habras ning valdav enamik prognoose saavad olla ainult vägagi spekulatiivsed. Samas on kriis toonud erksamalt esile seniseid trende ning neid kiirendanud. Lähiaastatele annavad muuhulgas tooni riigi üha suurem roll majanduses ning tööjõu eelistamine kapitalile. Samuti uued ja huvitavad kaootilised improvisatsioonid monetaarpoliitikas, mis sunnivad ümber vaatama senist arusaama rahast kui sellisest.
Seekordne loeng on otsepildis jälgitav vaid Postimehe vahendusel ning hiljem kättesaadav ka Vaba Akadeemia Youtube kanalil.
Loe lisaks

Tõnu Viigi avalik loeng "Eestlaste ja kreeklaste taevas"

Reedel, 31. juulil peab Vabas Akadeemias järjekordse astronoomiaalase loengu Tõnu Viik. Seekord on vaatluse all tähtkujud ning seda nii Eesti kui Kreeka vaatepunktist.
Loengus tuleb juttu nimedest, mida eestlased ja kreeklased andsid tähtkujudele, ning nende tähtkujudega seotud müütidest, aga ka tähtkujude nimede võrdlusest. Samuti saab selgituse väide, et tähtkujusid polegi tegelikult olemas.
Huvilised on oodatud loengut kuulama 31. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta (Jakobi 41). Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Mari Sarve avalik loeng "Regilaulu ajaloolised kihistused"

Reedel, 17. juulil kell 18.15 on Vabal Akadeemial taaskord külas folklorist Mari Sarv, kes sedapuhku kõneleb kogutud regilaulude ajaloolistest kihistustest.
Regilaulu tunneme sellisena, nagu see on meieni jõudnud peamiselt läbi 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse kirjapanekute. Ühest küljest kajastavad need laulud just selle aja laulikute mõtteid ja tundeid ning rahvaluule kirjapanejate valikuid ja eelistusi, milliseid laule pidada sedavõrd tähtsaks ja väärtuslikuks, et need jäädvustada meie rahvaluule varasalve. Teisest küljest aga on need laulud aga akumuleerinud endasse paljude inimpõlvede uskumusi ja kogemusi ning kandnud neid poeetilise vormi ja regilaulukeele toel läbi aegade. Loengus otsitakse erinevate ajastute jälgi suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul talletatud mahukas regilaulukogumis.
Huvilised on oodatud loengut kuulama 17. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Mütoloogiaring alustab taas!

Koostöös Jakobi Kultuurikojaga jätkub 8. juulist Vabas Akadeemias mütoloogiaring, mille juhendaja Elo-Mall Toomet tutvustab oma tunni sisu nii:
"Antiikmütoloogia on mõjutanud Euroopa kunsti, kirjandust ja mõtlemist aastatuhandete tagusest ajast järjepidevalt kuni tänapäevani. Vaatame lähemalt mõnd neist siiamaani inspireerivatest müütidest, uurime, millised on algsed tekstid, millel meieni jõudnud lood põhinevad, ning arutleme erinevate võimaluste üle seda peamiselt Antiik-Kreekast pärinevat materjali tõlgendada.."
Ring on küll suunatud peamiselt põhikooli viimaste klasside ja gümnaasiumiõpilastele, kuid on avatud ka täiskasvanud huvilistele. Registreerimine ja info info@vabaakadeemia.ee. Kohtumised toimuvad kolmapäeviti kell 14-15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikojas.
Loe lisaks

Peeter Lorentsi avalik loeng "Loogikad – tõde ja õigus"

Reedel, 3. juulil peab Vabas Akadeemias loogikateemalise loengu matemaatik Peeter Lorents. Seekordsele loengule on üle pika aja ka publik lubatud.

Mis on loogiline? Millal on sõna "loogiline" pruukimine kohane? Loengus tuleb juttu loogilistest hinnangutest ja nende omistamise viisidest, loogilistest põhjendustest ja nende konstrueerimise viisidest, erinevatest loogikatest, süsteemidest ja teooriatest. Millised on "tõe
ja õiguse" vahekorrad - ehk kuidas suhestuvad tõestatus ja õigsus?

Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama reedel, 3. juulil kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta. Loengut saab jälgida ka Postimehe veebiülekande vahendusel.
Loe lisaks

Arhiiv