Merike Ristikivi avalik loeng "Esimestest naisjuristidest kahe maailmasõja vahelisel perioodil"

15. novembril peab Vabas Akadeemias loengu Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Merike Ristikivi, kes räägib naisjuristidest maailmasõdade vahelisel perioodil.

Eesti naistel avanes võimalus hakata kõrgemat juriidilist haridust omandama 20. sajandi algusaastatel. Tartu ülikooli nõukogu 1905. aasta korralduse alusel võisid naissoost tudengid alustada õpinguid vabakuulajana, alates 1917. aastast hakati naisi meestega võrdsetel alustel ülikooli vastu võtma. Õpitud erialal tööle asumine osutus mõnevõrra keerulisemaks. Enne Teist maailmasõda tegutses 143-st Tartu ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud naisest advokaadina 42. Esimene ja ainus naisnotar enne Teist maailmasõda asus tööle 1936. aastal. Seevastu esimesed naiskohtunikud valiti ametisse alles 1940.–41. aastal.

Ettekandes tuleb vaatlusele, millised olid tingimused juristiametitesse pürgimisel kahe maailmasõja vahelisel perioodil ning kes olid esimesed naised nendel ametikohtadel.

Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama 15. novembril kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta.

Loe lisaks

Karl Pajusalu avalik loeng "Eesti keele mitmest juurest"

8. novembril on peab Vabas Akadeemias loengu Tartu Ülikooli keeleteadlane professor Karl Pajusalu, kes käsitleb oma ettekandes eesti keele uuemaid sünniteooriaid. Ta selgitab, kuidas eri aegadel on erinevad keeled jätnud jälje eesti keelde, ning arutleb selle üle, kas eesti keelt saab pidada mitmejuureliseks keeleks.
Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama 8. novembril kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Tõlkeneljapäev: külas Indrek Koff

Jätkub erinevatele tõlkeprobleemidele ja -nähtustele pühendatud seminaride sari. Sel neljapäeval, 7. novembril, on meil külas Indrek Koff, kes räägib teatritõlkest praktiku seisukohalt. Kõik tõlkehuvilised on oodatud osalema. Kuulama võivad tulla ka need, kes pole sarjale registreerunud, ent keda huvitab konkreetse seminari teema.
Arutelu toimub 7. novembril kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses teisel korrusel.
Loe lisaks

Tõlkeneljapäev: külas Kristi Viiding

Sellenädalasel tõlkeneljapöeval, 31. oktoobril, on meil külas Kristi Viiding, kellega koos räägime värskelt valminud "Roomlaste tegude" tõlkevalimikust ning arutleme teemal, kas ja kuidas on kollektiivne tõlkimine võimalik. Kõik tõlkehuvilised on oodatud osalema. Kuulama võivad tulla ka need, kes pole sarjale registreerunud, ent keda huvitab konkreetse seminari teema.
Arutelu toimub 31. oktoobril kell 18.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses teisel korrusel.
Loe lisaks

Arhiiv