Mari Sarve avalik loeng "Küll mina kuulsin kui mind tehti, küll mina tundsin kui taoti: rahvuskultuuri privaatsemad osad"

Reedel, 22. jaanuaril on Vabal Akadeemial külas folklorist Mari Sarv, kes seekord räägib seksuaaltemaatika kajastamisest Eesti rahvalauludes.
Regilaulu – läänemeresoomlaste algupärast laulutraditsiooni – on rahvaluule kogumise algusaegadest alates peetud žanriks, mis on poeetilise vormi toel säilitanud paljugi vanapärast ning peaks kõige ehedamalt kajastama eestlaste genuiinset mõtte- ja eluviisi. Regilaulude toomisel modernsesse rahvuslikku kultuuriruumi ja nende edasisel kasutamisel on aga tehtud oma valikud, mida sobib ja mida ei sobi meie rahvapärimusena esitada ja edasi anda. Nii on ka üht või teist pidi seksuaaltemaatikat puudutavad laulud peamiselt oma ajastu moraalsete väärtushinnangute tõttu regilaulude hulgas üsna tähelepanuta jäänud, kuigi vaieldamatult on tegu inimese elukaare olulise teemaga, mis ka lauludes on leidnud mitmekesist kajastamist. Loengus tuleb juttu regilauludest, mis käsitlevad maarahva ihulist läbikäimist ning sellega seotud rõõme ja muresid.
Loeng toimub 22. jaanuaril kell 18.15 ning seda saab jälgida Postimehe otseülekande kaudu.
Eelmine
Mati Martini avalik loeng "Ämblikud"
Järgmine
Vaba Akadeemia kursused jätkuvad

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: