Riin Kõivu avalik loeng "Mis on ja kust tuleb „loomus“/“loomulik“?"

31.08 kell 18:15 peab Tartu Katoliku Hariduskeskuses avaliku loengu filosoof Riin Kõiv.
Meil on kalduvus eristada inimese (inimese kui liigi, kindla inimtüübi või isiku) juures ühelt poolt omadusi, mis on talle olemuslikud ehk loomuses, ja teiselt poolt omadusi, mis ei ole olemuslikud ehk ei ole loomuses. Taolisel kalduvusel eristada loomust/loomulikku ja mitte-loomust/mitte-loomulikku on praktiline tähendus. See suunab meie arusaamu selle kohta, millised elukorraldused on võimalikud või võimatud, millised sotsiaalsed institutsioonid on head või halvad, millised käitumised sobivad või sobimatud. Kalduvus jagada omadusi ühelt poolt loomusest tulenevateks ehk loomulikeks, teiselt poolt väljast lisatuteks ehk mitte-loomulikeks näib olevat universaalne (inimese n-ö psühholoogilises loomuses). Arusaamad aga sellest, mille tõttu on inimesel mingi konkreetne loomus ja millised konkreetsed omadused sellesse loomusesse kuuluvad, varieeruvad.
Riin Kõiv tutvusab oma loengus „loomuses“/“loomulik“ olemise erinevaid tähendusi. Pikemalt keskendub ta kaasajal levinud ettekujutusele, et inimese loomuses on mingid omadused niivõrd, kuivõrd need on talle bioloogiliselt „kaasasündinud“ või „geenides“, ent tutvustab ka „geenides olemise“ erinevaid võimalikke tähendusi ning näitab, kuidas inimese geenides olemisena mõistetud loomus osutub mõnedel juhtudel muutuvaks, muudetavaks ja väliselt (sh sotsiaalselt) tingituks ehk siis tavapärase arusaama järgi mitte-loomu(s)likuks.
Kõik huvilised on oodatud! Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Eelmine
Kuidas antiikkirjandus meieni jõuab: skriptooriumist kompuutertomograafiani
Järgmine
Valdur Mikita "Kõndimisest. Metsas ja mujalgi"

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: