Suvekursus "Orientaalsed kultused Rooma religioonis"

Agne Pilvisto juhendamisel algab 27. juunil uus orientaalreligioonide kursus, mis keskendub Isise, Kybele, Mithra, Sabaziose jt eksootilise ja salapärase auraga kultustele Rooma religiooni kontekstis. Võõramaise päritolu tõttu vastandati neid juba Roomas, aga ka hilisemas uurimisloos kohalikule “autentsele” religioonile, ehkki laia austajaskonna ja rahvaste segunemise tõttu oli nende sisseimbumist ja juurdumist üsna võimatu ära hoida, kusjuures nii mõnelgi juhul olid võõrastekultuste edendajateks keisrid ise. Veel enam, konkreetsete kultuste iseloom, nende uskumused ja praktikad kujunesid välja vastavalt nende järgijaskonnale, kelleks ei olnud sugugi mitte ainult kodumaatud orjad ja ümberasujad või rahvusvaheliste kontaktidega kaupmehed, sõjamehed jm ametnikud – inimeste vajadus eksootika ja teistsugususe järele oli tuntav päritolust ja ühiskondlikust kuuluvusest sõltumata.

Veel on arvatud, et laienevas impeeriumis ja peaaegu pidevas sõjalises või sisepoliitilises konfliktis elavate Rooma-aegsete inimeste vaimumaailmas domineeris eksistentsiaalne üksindustunne ja hirm tuleviku ees – neist olid saanud ühtse kogukonna ja maailmapildita kosmopoliidid, kel puudus varem endastmõistetav kuuluvustunne ja kes otsisid seda kõikjalt, kuhu sattusid. See kõik võib muidugi olla ka tänapäeva uurijate valuline projektsioon, aga mine sa tea.

Kursusel lähtutakse peamiselt Sorbonne’i ülikooli Rooma ajaloo professorina tegutsenud Robert Turcani teosest “Les cultes orientaux dans le monde romain”, kusjuures ingliskeelses pealkirjas “The Cults of the Roman Empire” on ärakaotatud kultuste päritolu täpsustav määratlus “orientaalsed”. Päris probleemivaba see termin tõepoolest ei ole, mõjudes kord liiga lihtsustavalt, kord liiga kitsalt või hoopis laialivalguvalt, ehkki midagi asemele on ka raske pakkuda.

“Orientaalsete religioonide” mõiste isa on belgia arheoloog, ajaloolane ja filoloog Franz Cumont – temast tuleb juttu juba esimeses loengus, neljapäeval 27. juunil, kell 18:15. Edasised loengud toimuvad igal neljapäeval terve suve jooksul. Loengusarjale registreerumiseks palume kirjutada info@vabaakadeemia.ee.

Eelmine
Leo Luksi avalik loeng "Dekadentlik estetism humanitaaria programmina"
Järgmine
Laur Järve avalik loeng "Mustade aukude muusika"

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: