Algab kursus müütidest ja rituaalidest

4. oktoobril algab Vabas Akadeemias Elo-Mall Toometi juhendamisel uus loengukursus antiikmütoloogiast ja rituaalidest.
Üheks Vana Vahemereruumi ja Lähis-Ida religioonide uurimist läbivaks temaatiliseks jooneks on vähemalt alates 19. sajandist olnud küsimus müüdi ja rituaali tähtsusest, tähendusest ning omavahelistest suhetest. Käesoleva kursuse eesmärk on süveneda põhjalikumalt olulistesse varajastesse müüdi ja rituaali uurijatesse ning nende töödesse. Sügissemester on mõtteliselt jagatud kahe möödapääsmatu "hiiglase" - James George Frazeri ning Jane Ellen Harrisoni - vahel. Käsitleme nende autorite tähtsamaid, ennekõike antiikreligioonide uurimisega seotud töid, nende peamisi inspiratsiooniallikaid ja kujunemiskonteksti, kaasamõtlejaid ning mõju 20. sajandil, nii teaduses kui laiemas kultuurisfääris. Jutuks tulevad ka olulisemad kriitilised vaated Frazeri ja Harrisoni teooriatele. Kursuse fookuses on eelkõige nende teoreetikute tähtsus just Antiik-Kreeka religiooni uurimises, kuid ka laiemalt varajaste religioonidega seotud teemad leiavad käsitlemist. Lisaks loengutes antavale ülevaatele loeme ka valitud peatükke Frazeri ja Harrisoni ning teiste käsitletud autorite tekstidest ja arutleme nende üle kursuse seminariosas, sealjuures on võimalik tegeleda ka osalisi spetsiifiliselt huvitavate üksikküsimustega.
Jutuks tulevad näiteks surevad ja taassündivad jumalad, patuoinad ja viljahaldjad, kuningavõim ja aastavahetuspidustused. Uurime, mis peitub salapäraste sõnapaaride Megistos Kouros ja Eniautos Daimon taga, ja muidugi otsime vastust igikestvale küsimusele - kas müüt on sündinud rituaalist või rituaal müüdist? Või on ehk olemas ka kolmas võimalus?
Loengud toimuvad alates 4. oktoobrist kolmapäeviti kell 16.15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses (Jakobi 41). Palume end kursusele registreerida info@vabaakadeemia.ee.
Eelmine
Jätkub itaalia keele ja kultuuri kursus
Järgmine
Anu Põldsami avalik loeng "Judaism - pildil, pildita ja pildiga"

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: