Miikael-Aadam Lotmani avalik loeng "Metafüüsiliste tõestuste võimatusest"

8. septembril kell 18:15 peab Tartu Katoliku Hariduskeskuses loengu Kyoto Ülikooli filosoofiadoktorant Miikael-Aadam Lotman. Loengus arutleb ta selle üle, mis on ja millega tegeleb metafüüsika, annab lühiülevaate metafüüsika klassikalisest määratlusest, kuid keskendub peamiselt A. W. Moore'i definitsioonile metafüüsikast kui "kõige üldisemast katsest mõtestada asju" (2012). Loengus näidatakse, et kuigi antud definitsioon ei piiritle metafüüsiliselt käsiteldavat ainestikku, seab see piirid sellele, mida metafüüsiliste arutluskäikudega on ülepea võimalik saavutada: nimelt, et isegi kui on olemas tõdesid, mis aitavad meil mõtestada maailma, siis pole neid võimalik tõestada.
Kõik huvilised on oodatud!
Eelmine
Jätkuvad Ovidiuse lugemised
Järgmine
Algab Alar Laatsi loengusari "Orientaalse kristluse lugu"

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: