1. Mari Sarv - Kalevala ja Kalevipoja vahel (15.06.2018.)

2. Mari Sarv - Eesti regilaulude variatiivsust uurides: keel, meetrum, teemad, žandrid (20.09.2019.)

3. Mari Sarv - Regilaulu ajaloolised kihistused (17.07.2020.)

4. Mari Sarv - Küll mina kuulsin kui mind tehti, küll mina tundsin kui taoti: rahvuskultuuri privaatsemad osad (22.01.2021.)