Jätkub Korea kultuurile pühendatud loengusari

Alates 27. veebruarist jätkame koostöös TÜ Korea kultuuriklubiga Korea ühiskonnale ja kultuurile pühendatud loengusarja. Õppejõud on TÜ külalislektor dr. Jung-Ran Park, kes on kirjutanud mitmeid korea kultuurile ja ühiskonnale pühendatud monograafiaid, sotsioloog Roland Schimanski, kes on muude asjade hulgas huvitatud ka Ida-Aasia ajaloost ja ühiskondadest, ning semiootikadoktorant Jason Mario Dydynski, kes analüüsib Lõuna-Korea esteetilisi suundumusi ja kultuurilisi eripärasid võrdlevast perspektiivist. Loenguprogramm on põnev ja mitmekesine, käsitledes muuseas mütoloogiat, religooni, kirjandust ja popkultuuri. Sari toimub eesti ja inglise keeles ning oodatud on nii vanad kui ka uued huvilised.
Registreerumissoov saatke palun info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Jätkub vanakreeka keele kursus

20. veebruaril algab taas Marju Lepajõe jätkukursus vanakreeka keelest. Sellel semestril tuleb vaatluse alla kreeka keel traktaadivormis ehk õpikus, nagu seda esindab Pontose Euagriose traktaat „Praktik ehk Munk“ IV sajandist pKr. Euagrios oli esimene kõrbemunkluse teoreetik, kes esindab oma kirjutistes klassikalist kreeka haridust ja mõtteviisi.
Kursus toimub kolmapäeviti kl 18.00‒19.30 Püha Hieronymuse klassiruumis. Kõik vanad ja uued huvilised, kes on kreeka keelt juba natuke õppinud, on oodatud liituma! Osalemissoovist palun teatada info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Algab vanakreeka romaanile pühendatud kursus

Selle aasta kevadel loeb Kadri Novikov Vabas Akadeemias kursust vanakreeka romaanist. See keskendub eelkõige ühe autori, Achilleus Tatiose romaanile „Leukippe ja Kleitophon“ ning lisaks teksti lugemisele vaatleme autori stiili ja sõnakasutust, retooriliste figuuride põimimist teksti ning narratiivi ülesehitust. Sinna kõrvale aga käsitleme ka sisust tulenevaid teemasid ning võrdleme Tatiose romaani ülejäänud vanakreeka romaani autorite teoste ning nende ülesehituse ja stiiliga. Kursusel osalemiseks on soovitav osata pisut vanakreeka keelt, ent võimalik on kaasa lugeda-kuulata ja arutada ka erinevate tõlgete toel. 
Loengud toimuvad alates 18. veebruarist esmaspäeviti kell 16:15 Tartu Katoliku Hariduskeskuses Püha Hieronymuse klassiruumis. Osalemissoovist andke palun teada info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Toivo Maimetsa avalik loeng "Preformism ja epigenees"

15. veebruaril kell 18.15 on Vabal Akadeemial külas Toivo Maimets, kes räägib lähemalt preformismist ja epigeneesist.
Kõiki elusolendeid iseloomustab nende vorm – erinevate tunnuste kogum, mis tekitab nii sarnasusi (näiteks liigikaaslastega) kui ka erinevusi teistest. Kui organism hakkab viljastatud munarakust arenema, siis temale iseloomulikud tunnused tekivad indiviidi arengu e. ontogeneesi käigus. On kaks põhimõttelist traditsiooni seletada, kust individuaalne eluvorm ontogeneesi käigus pärineb. Preformism väidab, et vorm on alati olemas ning indiviid saab selle kätte mingil ettemääratud, valmisoleval, ärakirjeldatud viisil. Organismi kompleksne vorm eksisteerib mingil moel algusest saadik ning peab vaid “avalduma”, üles kasvama. Epigenees aga leiab, et iga elusolend alustab korrastamata materjalist ning areneb sellest aja jooksul järk-järguliselt. Keerulised komplekssed tunnused arenevad välja lihtsamatest embrüonaalsetest struktuuridest tänu interaktiivsetele protsessidele.
Vaidlus kahe lähenemise vahel on käinud alates Aristotelesest (epigeneetik) ning kulgenud läbi bioloogilise mõtte arenguloo, kaldudes erinevatel ajastutel enam ühele või teisele poole. Bioloogiateaduse jaoks tähendab see valikuid, kas enam pannakse rõhku olemasoleva vormikirjelduse “ülesleidmisele” või neile interaktiivsetele looduslikele protsessidele, mis seda vormi uuesti loovad. Epigeneesi ja preformismi suhestumine on ka tänapäeval aktuaalne, väljendudes näiteks vaidlustes geneetiliste deterministide ja keskkonnast tingitud plastilisuse pooldajate vahel. Samuti on see diskussioon kõige otsesemalt seotud “nature vs. nurture” vaidlustega ning ulatub ka aruteludesse (geneetilise) determineerituse ja vaba tahte vahekorra üle. Ettekandes käsitletakse põhilisi arenguetappe väitluses “epigenees vs. preformism” ning arutatakse, mida meil sellest täna õppida võiks olla.
Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama Tartu Katoliku Hariduskeskuse Kultuurikotta. Loengust teeb ülekande ka Postimees.
Loe lisaks

Algab Rooma komöödia kursus

15. veebruaril algab Vabas Akadeemias Maria-Kristiina Lotmani juhendamisel Rooma komöödiale pühendatud kursus. Seminarid toimuvad iganädalaselt reedeti kell 16.15.
Kursusel antakse ülevaade Rooma komöödia allikatest, tekkeloost, arengust, struktuurist, stamptegelastest ja retseptsioonist. Juurde loeme asjakohaseid lõike kahelt tähtsamalt vanarooma komöödiakirjanikult, Plautuselt ja Terentiuselt. Kuigi töö käib ladinakeelsete tekstidega, on kursusel võimalik osaleda ka vabakuulajana -- originaalteksti juurde jagatakse alati ka tõlkeid.
Registreerumissoov saatke palun info@vabaakadeemia.ee
Loe lisaks

Arhiiv