SA ACADEMIA 

ARTIUM LIBERALIUM


Jakobi 41, 51006

TARTU

Eesti

Registrikood:  90014187

E-mail: info@vabaakadeemia.ee


SA tegevust saab toetada ülekannetega kontole  EE042200221068726419 (saajaks märkida SA ACADEMIA ARTIUM LIBERALIUM)


Regulaarsete toetajate  eristaatuse kohta saab lähemat teavet info@vabaakadeemia.ee.


Leidke meid ka Facebookist ja YouTube'ist!